Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần SweetSoft
Địa chỉ: 30A Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.258.3704199
Fax: +84.258.3822219
Email: info@sweetsoft.net
Trung tâm phát triển phần mềm
Địa chỉ: P2.2 - 03 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.258.656 7900
Email: hotro@sweetsoft.net
Văn phòng đại diện tại Châu Âu
Địa chỉ: Buscherstr.9, 40239 Düsseldorf
Germany
Điện thoại: +49.221.1689 9226
Email: euro@sweetsoft.net
Liên hệ với các nhân sự chủ chốt:
Ông Nguyễn Tri Huy (Giám Đốc Điều Hành)
Di động / Viber: +84.90.3 500 600
Email: huy.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: huynguyentri
Ông Nguyễn Hồng Linh (Giám Đốc Dự Án)
Di động / Viber: +84.90.3 136 836
Email: linh.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: holizvn
Cô Nguyễn Châu Mai-Hương (Đại diện tại Châu Âu)
Di động / Viber: +49.176.9690 3170
Email: mai.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: mady_vn

Gửi yêu cầu liên hệ đến chúng tôi

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới trước khi gửi.
captcha
Đường đến văn phòng công ty SweetSoft