CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ
Cùng với sự phát triển đó, chúng tôi đã không ngừng ứng dụng những tiêu chuẩn phát triển, phương pháp, công cụ và kiến trúc ứng dụng tiên tiến trong việc xây dựng các phần mềm ứng dụng, gia công phần mềm, thiết kế Web, thương mại điện tử, ứng dụng đa truyền thông. Chúng tôi cam kết sử dụng những công nghệ tin học hiện đại nhất để giúp khách hàng nhanh chóng đạt được kết quả tốt nhất và những lợi thế cạnh tranh trong công việc.

Chúng tôi tập trung vào hai vấn đề chính: kiến thức phát triển phần mềm và những kỹ năng công nghệ. Kiến thức phát triển phần mềm của chúng tôi bao gồm: lập kế hoạch, khảo sát và phân tích, mô hình và thiết kế, phát triển, kiểm nghiệm, triển khai, bảo mật và thực hiện.

Dựa trên kiến thức phát triển phần mềm đó, chúng tôi tập trung vào việc áp dụng thiết kế phần mềm gồm: qui trình phát triển, quản lý dự án, quản lý cấu hình, thiết kế kiến trúc, kiểm tra kỹ thuật. Chúng tôi thiết kế phần phềm dựa trên mô hình phân tích và thiết kế hướng đối tượng.

Những kiến thức chủ yếu này giúp chúng tôi thiết kế các phần mềm tốt hơn đồng thời thách thức chúng tôi tìm ra những công nghệ mới.

Chúng tôi có kinh nghiệm và thông thạo trong các môi trường sau:

Ngôn ngữ / Môi trường phát triển
  •   VB.Net, C#, JSP, PHP 
  •   JavaScript, VBScript, ASP/ASP.NET, XML/XSL, WML, HTML, DHTML 
  •  Microsoft Visual Studio .NET, Team Foundation Server, MS Project, Dreamweaver 
  •   UML.

Cơ sở dữ liệu quan hệ
  •  Oracle 
  •  MS SQL Server 
  •  MySQL
  •  PostgreSQL

Hệ điều hành
  •   Windows
  •   Sun Solaris, Linux

Các ứng dụng chạy trên máy chủ
  •   Microsoft IIS 
  •   Apache

Kỹ năng thiết kế Web
  •  HTML / CSS / jQuery
  •  Adobe Fireworks
  •  Adobe Dreamweaver
  •  Adobe Photoshop
  •  Adobe Illustrator
  •  Corel Draw

Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant