CÔNG TY SWEETSOFT PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

CÔNG TY SWEETSOFT PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA
Trong ngày 14/4/2016, Công ty SweetSoft phối hợp cùng Phòng Tham Mưu Công An Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử Công An Tỉnh Khánh Hòa trên mạng internet và mạng nội bộ (phiên bản mới). Trang tin điện tử là một công cụ hỗ trợ giúp cải cách hành chính tốt hơn và cũng là cầu nối thông tin giữa cơ quan Công An Tỉnh Khánh Hòa với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh..

Tham gia Hội nghị có hơn 40 cán bộ, chiến sĩ là đại diện các phòng chức năng trực thuộc Công An Tỉnh Khánh Hòa và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Công ty SweetSoft hân hạnh và tự hào được chọn là đơn vị xây dựng trang tin điện tử của Công An Tỉnh Khánh Hòa với các kỹ thuật hiện đại và giải pháp an ninh tiên tiến.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Truy cập trang thông tin điện tử Công an Khánh Hòa tại http://congankhanhhoa.gov.vn/
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant