DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEB (WEB HOSTING)

DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEB (WEB HOSTING)

WINDOWS/LINUXHOSTING – PHỔ THÔNG

(Chạy trên máy chủ phổ thông, vận hành website với chi phí hợp lý, lượng truy cập vừa phải)

Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán ChuyênNghiệp

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

Thương Mại
Điện Tử

Dung lượng

3GB

4GB

6GB

10GB

20GB

30GB

Băng thông

70 GB

Email POP3/webmail

Subdomain

ASP.NET 2.0 / 4.0 / PHP

v

vvvvv

MS SQL Server / MySQL

2

3

6

9

15

20

Park / Addon Domain

∞ / 1

∞ / 1

∞ / 2

∞ / 3

∞ / 6

∞ / 8

Chi phí / tháng

55.000

75.000

120.000

160.000

325.000

460.000

Chi phí / năm

660.000

900.000

1.440.000

1.920.000

3.900.000

5.520.000

 

WINDOWS/LINUX HOSTING – PRO

(Chạy trên máy chủ có cấu hình cao cấp, thời gian phản hồi nhanh hơn khi lượng traffic cao)

Thông Tin

HOST PRO #1

HOST PRO #2

HOST PRO #3

HOST PRO #4

HOST PRO #5

Dung lượng

5GB

7GB

15GB

20 GB

30GB

Băng thông

Email POP3/webmail

Subdomain

ASP.NET 2.0 / 4.0 / PHP

v

vvvv

MS SQL Server / MySQL

3

4

5

7

10

Park / Addon Domain

∞ / 1

∞ / 2

∞ / 3

∞ / 4

∞ / 5

Chi phí / tháng

110.000

220.000

330.000

450.000

550.000

Chi phí / năm

1.320.000

2.640.000

3.960.000

5.400.000

6.600.000


∞: Không giới hạn
Đăng ký và thanh toán tối thiểu trong 1 năm, có thể đăng ký và thanh toán nhiều năm liên tục.
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%
Kích hoạt trong vòng 2 giờ tính từ khi xác nhận thanh toán.

 Cấuhình Windows Hosting:

· .NET Frameword 3.5 – 4.7(ASP.NET 2.0 / 4.0)

· MS Access/MS SQL Server 2014/2016

· Protected Directories

· Plesk Hosting Controller

· ASP Email, ASP Upload,ASP Jpg, JMail

· POP3/SMTP/Webmail

· FTP, HTTP File Manager

· 99.9% Server uptime

· 24/7/365 Email &Helpdesk support

· Sao lưu  hàng tuần

Cấu  hình Linux Hosting:

· PHP 5.x / 7.x, Laravel, Zendoptimizer

· MySQL 5.x

· Protected Directories

· CPanel Hosting Controller

· POP3/SMTP/IMAP/Webmail

· FTP, HTTP File Manager

· Joomla, PHPBB, OSCommerce,...

· 24/7/365 Email &Helpdesk support

· 99.9% Server uptime

· Sao lưu  hàng tuần

 
Tham khảo: Hosting là gì?

Nội dung khác

Thông tin liên hệ