Hệ thống quản lý quảng cáo
Thời gian triển khai
2015
Khách hàng
CityMail Ltd., Sydney, Australia
Khách hàng: CityMail Ltd., Sydney, Australia

 - Hệ thống quản lý doanh nghiệp chuyên quảng cáo qua thư, bao gồm các chức năng, quản lý khách hàng, quản lý, theo dõi các yêu cầu gửi thư quảng cáo theo thời gian, địa chỉ, khu vực (thành phố, quận, đường).
 - Thực hiện việc trích lọc danh sách địa chỉ nhận thư theo các tiêu chí mà khách hàng yêu cầu từ cơ sở dữ liệu của trên 1 triệu địa chỉ. In địa chỉ lên bao thư, sticker. In báo cáo và in hóa đơn cho từng hợp đồng phát thư.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Framework 2.0, SQL Server 2005, Crystal Report for Web Application.
Hệ thống được phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng.


Các dự án khác

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Các sàn bất động sản, công ty đầu tư dự án bất động sản

OVERALL MANAGEMENT SOFTWARE COMPANY APE MALAYSIA

Asia Pacific Engravers Malaysia Co. Ltd.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Phòng Bảo Trợ Xã Hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quãng Ngãi

Thông tin liên hệ