Khu công nghiệp Suối Dầu
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (Sudazi) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định uy tín thương hiệu đồng thời tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Suối Dầu do Sudazi làm Chủ đầu tư luôn xứng đáng là Khu công nghiệp hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa về quy mô, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ...

Trang chủ


Trang Dịch vụ

Các dự án khác

WEBSITE LUNAR LOUNGE

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE CÔNG TY GTO MEDIA

Công ty cổ phần Truyền Thông GTO

WEBSITE CÔNG TY DIAMOND BAY HOLIDAYS

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE MẮM CHÂU SƠN

Công ty TNHH Thành Sơn Nha Trang

Thông tin liên hệ