Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên miền Trung
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gọi tắt là các tỉnh miền Trung); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh của website Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Trang chủ

Các dự án khác

WEBSITE MÚA RỐI NƯỚC NHA TRANG

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ HKL

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

Sở công thương Khánh Hòa – Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại

WEBSITE HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA

Hiệp hội du lịch Khánh Hòa

Thông tin liên hệ