MỘT BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC ĐỂ THÀNH CÔNG HƠN

MỘT BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC ĐỂ THÀNH CÔNG HƠN
Một buổi chiều thứ 7 thật thú vị với tập thể SweetSoft! Chúng tôi cùng lựa chọn sứ mệnh của mình, vạch ra tầm nhìn và tìm kiếm mục tiêu, chia sẻ với nhau những giá trị để từng cá nhân thành công hơn, từ đó tập thể sẽ thành công hơn! Tại SweetSoft, chúng tôi sống có khát vọng và suy nghĩ, hành động để trở nên tích cực hơn! 

 
 
 

Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant