Phần mềm Quản lý cơ sở dự liệu thị trường lao động
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
SweetSoft hân hạnh được phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động. Sắp tới đây tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các chuyên viên phụ trách sẽ ứng dụng hệ thống này thay cho việc làm thủ công, bảng tính Excel cực nhọc. Hệ thống được phát triển nên trền tảng điện toán đám mây nền web, được cài đặt trên trung tâm dữ liệu của tỉnh; các chuyên viên chỉ cần một thiết bị có kết nối internet để có thể truy cập và sử dụng hệ thống này.

Các dự án khác

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Các sàn bất động sản, công ty đầu tư dự án bất động sản

OVERALL MANAGEMENT SOFTWARE COMPANY APE MALAYSIA

Asia Pacific Engravers Malaysia Co. Ltd.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Phòng Bảo Trợ Xã Hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quãng Ngãi

Thông tin liên hệ