Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Malaysia

Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Malaysia
Hệ thống phần mềm ERP quản lý tổng thể các bộ phận kinh doanh, sản xuất của công ty chuyên sản xuất ống đồng dùng trong in ấn.
Môi trường vận hành: web, internet
Công nghệ phát triển: hệ thống được lập trình và phát triển bằng công nghệ Microsoft ASP.NET trên nền.NET Framework 3.5.
Hệ cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2008
Ngôn ngữ lập trình: C#, JavaScript, jQuery, HTML5

Form đăng nhậpForm danh sáchForm chi tiết


Thời gian triển khai:
2015
Khách hàng:
Asia Pacific Engravers Malaysia Co. Ltd.
Xem website
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant