Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ

Ngày: 21/09/2023
Tên chủ thể (Cá nhân/công ty) (*)
Số CCCD / MST (*)
Email chính (*)
Email phụ
Họ và tên người đại diện (*)
Số CMND / CCCD người đại diện (*)
Điện thoại di động (*)
Điện thoại cố định
Ngày sinh (*)
Địa chỉ (*)
Mã bảo vệ (*)
Captcha

Danh sách dịch vụ

Nội dung ghi chú
Người tiếp nhận (*)

CÔNG TY CỔ PHẨN SWEETSOFT

Thiết kế web & ứng dụng trực tuyếnThiết kế web & ứng dụng trực tuyến

Phát triển & gia công phần mềmPhát triển & gia công phần mềm

Kinh doanh phần mềm tin họcKinh doanh phần mềm tin học

Tư vấn giải pháp CNTTTư vấn giải pháp CNTT

Dịch vụ
Tên miền
Ngày đăng ký
Số năm đăng ký