Phiếu đăng ký ứng tuyển

Ngày: 15/06/2024
Họ và tên (*)
Email (*)
Số điện thoại (*)
Vị trí ứng tuyển (*)
Nội dung ứng tuyển (*)
File CV (.pdf) (*) Kích thước file <= 2MB

FileCV.pdf

16.0KB

Mã bảo vệ (*)
Captcha