TEAM BUILDING 2018

TEAM BUILDING 2018
Chúng tôi đã có một chuyến đi thật thú vị và nhiều thời gian cùng nhau, sau chuyến đi này chúng tôi hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn.
Hình ảnh nói lên tất cả...
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant