Team building 2016

Team building 2016

Ngày 7/5/2016, Công ty SweetSoft đã tổ chức chương trình dã ngoại kết hợp team building tại Khu du lịch sinh thái Nhân tâm với chủ đề "Khám phá miệt...

  • 1050

Thông tin liên hệ