SweetSoft tham gia IT Day 2012

SweetSoft tham gia IT Day 2012

Ngày hội Công nghệ thông tin lần 2 – Trường Đại học Nha Trang 2012 diễn ra trong ngày 18/11/2012 tại Trường Đại học Nha Trang và đã kết thúc thành...

  • 896
SweetSoft tham gia giải bóng đá IT Cup 2012

SweetSoft tham gia giải bóng đá IT Cup 2012

IT Cup 2012 là sân chơi giao lưu dành cho nhân viên của toàn bộ đơn vị hội viên tập thể của Hội Tin học Khánh Hòa nên số lượng đội tham gia ngày càng...

  • 701

Thông tin liên hệ