Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Website Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa được xây dựng với các mục tiêu sau:
- Giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh, của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh;
- Cung cấp thông tin về chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh liên quan đến các hoạt động công thương, cập nhật các thông tin về diễn biến thị trường, giá cả trong và ngoài nước, thông tin về các hội trợ triễn lãm, các lớp tập huấn, hội thảo…
- Hỗ trợ quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh, thu hút các nhà đầu tư vào các Cụm công nghiệp…

Website đang hoạt động tại địa chỉ http://citpkhanhhoa.com.vn

Trang chủ:


Trang chuyên mục:


Trang nội dung:


Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có chức năng phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương; tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại và quản lý các cụm, điểm công nghiệp.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương; Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương và Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.

2.718 Lượt xem

Các dự án khác

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017