Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á
EfD-Vietnam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development - EfD) trên toàn cầu nằm trong một mạng lưới quốc tế các viện chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative).

EfD-Vietnam được quản lý bởi Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (Economy & Environment Partnership for Southeast Asia - EEPSEA) tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City - UEH).

Một số hình ảnh của website EfD-Vietnam

Trang chủ


Trang bài viết

Các dự án khác

WEBSITE MÚA RỐI NƯỚC NHA TRANG

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ HKL

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

Sở công thương Khánh Hòa – Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại

WEBSITE HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA

Hiệp hội du lịch Khánh Hòa

Thông tin liên hệ