Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần SweetSoft
Địa chỉ: 30A Trần Quý Cáp, Tp. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.258.3704199
Fax: +84.258.3822219
Email: info@sweetsoft.net
Trung tâm phát triển phần mềm
Địa chỉ: P2.2 - 03 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.258.656 7900
Email: hotro@sweetsoft.net
Văn phòng đại diện tại Châu Âu
Địa chỉ: Buscherstr.9, 40239 Düsseldorf
Germany
Điện thoại: +49.221.1689 9226
Email: euro@sweetsoft.net
Liên hệ với các nhân sự chủ chốt:
Ông Nguyễn Tri Huy (Giám Đốc Điều Hành)
Di động / Viber: +84.90.3 500 600
Email: huy.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: huynguyentri
Ông Nguyễn Hồng Linh (Giám Đốc Dự Án)
Di động / Viber: +84.90.3 136 836
Email: linh.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: holizvn
Cô Nguyễn Châu Mai-Hương (Đại diện tại Châu Âu)
Di động / Viber: +49.176.9690 3170
Email: mai.nguyen@sweetsoft.net
Skype talk: mady_vn

Gửi yêu cầu liên hệ đến chúng tôi

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới trước khi gửi.
captcha
Đường đến văn phòng công ty SweetSoft
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant