Giải pháp CNTT
Dịch vụ thiết kế Zalo Mini App - Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả
Dịch vụ thiết kế Zalo Mini App - Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả

Zalo Mini App là các ứng dụng nhỏ được thiết kế theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp và chạy trực tiếp trong Zalo.

306

Tập huấn Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Tập huấn Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Ngày 12,13/12/1/2018, Công ty SweetSoft phối hợp cùng Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội...

3.135

Tập huấn Phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho các đơn vị quản lý nhà nước
Tập huấn Phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho các đơn vị quản lý nhà nước

Trong khuôn khổ của đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú...

2.596

Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Trong ngày 28-03-2013 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa kết hợp cũng Công ty SweetSoft tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai...

1.772

Giải pháp thương mại điện tử
Giải pháp thương mại điện tử

Cho đến hiện nay, thương mại điện tử là một trong những giải pháp tối ưu trong việc cạnh tranh bán hàng. Thương mại điện...

6.279

Dịch vụ và giải pháp phần mềm
Dịch vụ và giải pháp phần mềm

Giải pháp, dịch vụ chất lượng cùng năng lực của chúng tôi tạo giá trị cho khách hàng bằng cách thúc đẩy và tích hợp các...

10.481

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Hệ thống quản lý việc chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh. Đối tượng sử dụng hệ thống là các...

10.253

Phần mềm quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho người khuyết tật
Phần mềm quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho người khuyết tật

Phần mềm quản lý hồ sơ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Các chức năng chình gồm: Quản lý cấp giấy xác nhận khuyết...

5.695

Phần mềm quản lý và hỗ trợ kinh doanh dự án bất động sản
Phần mềm quản lý và hỗ trợ kinh doanh dự án bất động sản

Giải pháp phần mềm quản lý và hỗ trợ kinh doanh dự án bất động sản - Real Estate Trading Management System - SweetRETMS...

2.964