Công ty Emerald Eco
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Emerald Eco là chủ đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch trải nghiệm Suối Dầu Nha Trang. Mục tiêu công ty là xây dựng được khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp phục vụ khách du lịch quan tâm đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và cảnh quan tự nhiên thân thiện môi trường.

Một số hình ảnh website Emerald Eco
Trang chủ


Tang sản phẩm

Các dự án khác

WEBSITE LUNAR LOUNGE

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE CÔNG TY GTO MEDIA

Công ty cổ phần Truyền Thông GTO

WEBSITE CÔNG TY DIAMOND BAY HOLIDAYS

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE MẮM CHÂU SƠN

Công ty TNHH Thành Sơn Nha Trang

Thông tin liên hệ