Công ty TNHH Tư vấn giải pháp CNTT
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT được thành lập từ đầu năm 2014 và được điều hành bởi Giám đốc Nguyễn Hiếu.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, hiện nay, Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ HKT đang ngày càng khẳng định vị trí số một và duy nhất của mình tại Thành phố Nha Trang trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cụ thể là: Tư vấn, thiết kế, triển khai và thi công Hệ thống điện nhẹ (ELV System); Đầu tư hạ tầng; Cho thuê dịch vụ IT và Đào tạo.

Một số hình ảnh của website 
Trang chủ


Trang bài viết
Các dự án khác

WEBSITE LUNAR LOUNGE

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE CÔNG TY GTO MEDIA

Công ty cổ phần Truyền Thông GTO

WEBSITE CÔNG TY DIAMOND BAY HOLIDAYS

Công ty TNHH Diamond Bay Resort

WEBSITE MẮM CHÂU SƠN

Công ty TNHH Thành Sơn Nha Trang

Thông tin liên hệ