Website bất động sản VCOMland
Thời gian triển khai
2012
Khách hàng
Cty VCOM, Tp.HCM, Việt Nam
Khách hàng: Cty VCOM, Tp.HCM, Việt Nam

Website cung cấp thông tin bất động sản, nhà đất, dự án bất động sản. . Tìm kiếm bất động sản theo tiêu chí định sẵn. Đặt hàng trực tuyến trên các sản phẩm bất động sản.
Thông tin bất động sản được tích hợp hình ảnh, video và bản đồ Google Map

Hệ thống quản lý nội dung được thiết kế và xây dựng trên nền ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 hỗ trợ “fulltext search index”, phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng bao gồm cơ chế giám sát xuất bản thông tin. Trang tin hỗ trợ SEO (Search Engine Optimization).
Hệ thống cơ sở dữ liệu được tối ưu phù hợp với các thuộc tính của ngành kinh doanh bất động sản.

Trang chủ:


Trang nội dung:


Click để xem toàn bộ website
Các dự án khác

Thông tin liên hệ