Website Đồ dùng phòng khách sạn
Thời gian triển khai
2014
Khách hàng
Công ty CP Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên
Một website bán hàng và nhận đơn hàng trực tuyến của Công ty CP Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên. Website cho phép khách hàng đặt các sản phẩm đồ dùng phòng khách sạn và các sản phẩm in trực tuyến.

Đặc biệt, website ứng dụng kỹ thuật responsive web design giúp website hoạt động tốt và tối ưu trên thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Website đang hoạt động lại http://dodungphongkhachsan.vn/

Trang chủ


Các sản phẩm in


Hỗ trợ đặt sản phẩm theo yêu cầu
Các dự án khác

WEBSITE LIÊN SƠN SHOP

Công ty TNHH TM Liên Sơn, Nha Trang

WEBSITE CÔNG TY TRƯƠNG GIA PHÁT

Công ty TNHH TMDT Trương Gia Phát

Thông tin liên hệ