GIA CÔNG PHẦN MỀM

GIA CÔNG PHẦN MỀM

Chúng tôi mang lại các dịch vụ với nhiều thuận lợi cho khách hàng. Hơn thế nữa, chúng tôi không đưa ra chi phí thấp cho việc giảm chất lượng và giá trị sản phẩm.

SweetSoft rất linh hoạt đối với các phí tổn khi làm việc với khách hàng.

SweetSoft Solutions và các đối tác chiến lược nước ngoài hợp tác làm việc để mang đến cho các khách hàng nhiều dịch vụ gia công phần mềm chất lượng cao. Một số các dịch vụ điển hình bao gồm:
•  Phát triển các ứng dụng thành phần
•  Bảo trì và nâng cấp các ứng dụng
•  Phần mềm ứng dụng trực tuyến 
•  Kiểm tra và bảo đảm chất lượng các ứng dụng
•  Quản lí dự án và các dịch vụ R & D

Chúng tôi đẩy mạnh sức cạnh tranh bằng việc hợp nhất kỹ năng kỹ thuật chuyên môn trong nước cùng với sự thành thạo của các đối tác kinh doanh nước ngoài.

Một số cách linh hoạt mà chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh nước ngoài đối với dịch vụ gia công phần mềm như: dịch vụ gia công từng thành phần của sản phẩm (gia công một phần trong toàn bộ hệ thống) hoặc dịch vụ gia công từng thành phần trong qui trình (gia công một phần chức năng của một / nhiều qui trình hay các bộ phận) hoặc các kiểu dịch vụ gia công phần mềm khác.Mô hình làm việc của chúng tôi cho phép các nhóm chuyên gia trong và ngoài nước cùng hợp tác làm việc nhằm mang đến cho các khách hàng nước ngoài những dịch vụ gia công phần mềm có chất lượng tốt nhất.

•  Quỹ nguồn công nghệ thông tin phong phú có sinh lời
•  Hợp nhất giữa nội bộ và các đối tác kinh doanh ở nước ngòai
•  Dịch vụ chất lượng cao với giá cả rất cạnh tranh 
•  Nổ lực phát triển và quản lý chất lượng tập trung 
•  Thành thạo các công nghệ và có các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn
Nội dung khác
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TẠI SWEETSOFT

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TẠI SWEETSOFT

Công nghệ liên tục phát triển và cải tiến trong những năm qua, nó giúp chúng tôi từng bước tạo ra sản phẩm và dịch vụ tin học chất lượng cao.

  • 3160
DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Giải pháp, dịch vụ chất lượng cùng năng lực của chúng tôi tạo giá trị cho khách hàng bằng cách thúc đẩy và tích hợp các nguồn lực. Hãy để chúng tôi...

  • 7334
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Với mục tiêu mang lại sự hài lòng và tiện ích tối đa cho khách hàng, từ năm 2009 SweetSoft đã áp dụng phương thức quản lý dự án phần mềm “EVO”.

  • 4654
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM

Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp...

  • 17177
QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU DỊCH VỤ

QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU DỊCH VỤ

Với mục đích là nhằm thỏa mãn khách hàng bằng cách giúp họ nhanh chóng đạt được kết quả hiệu quả thông qua những giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi...

  • 2309

Thông tin liên hệ