GIỚI THIỆU VÀ RA MẮT QUỸ SWEETGIVE

GIỚI THIỆU VÀ RA MẮT QUỸ SWEETGIVE

Trong tháng 10 năm 2020, tập thể Công ty SweetSoft đã thống nhất 100% thành lập Quỹ SweetGive nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ cộng động

Mục tiêu: Xây dựng quỹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng động.

Đối tượng: Các hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ trên địa bàn thành phố Nha Trang. Các hoàn cảnh do mỗi cá nhân hoặc tập thể đề xuất. 
Thời gian thực hiện: Hàng quý, tùy vào trường hợp và chương trình hành động nếu cần kinh phí lớn có thể  gia hạn thời gian thực hiện để thực việc chương trình hành động trọn vẹn hơn. 

Chương trình hành động:
- Khảo sát các đối tượng được đề xuất
- Đưa ra chương trình hành động thông qua ý kiến các thành viên để phù hợp với từng hoàn cảnh. 
- Từ chương trình hành động, đưa ra mức kinh phí phù hợp để thực hiện. 

Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện 1 chương trình hành động được trích từ quỹ đóng góp hằng tháng của mỗi cá nhân và từ số tiền công ty đối soát chi tương ứng với quỹ.

Một số quy định của GiveSweet:
- Hạn mức đóng góp (tối thiểu): 50.000 đồng/ 1 tháng/ 1 thành viên. Không giới hạn mức đóng tối đa. 
- Thời gian chốt quỹ: ngày 10 hàng tháng
- Các trường hợp đóng quỹ chậm sẽ đóng phạt 100% mức phí tối thiểu.
- Người phụ trách quỹ chịu trách nhiệm hằng tháng tổng kết mức đóng góp và công khai minh bạch. Sau đó thực hiện gửi số tiền đóng góp vào app Savy của TPBank, dưới hình thức tiết kiệm hàng tháng.

Thông tin tài khoản nhận tiền
Tên tài khoản: Trần Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 2976 6243 979
Tại Ngân hàng TP Bank Chi nhánh Nha Trang
Nội dung chuyển tiền: SweetGive-HoVaTen

Nội dung khác
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty SweetSoft liên tục tuyển ứng viên và học việc cho các vị trí lập trình PHP, lập trình .NET, lập trình di động

  • 70677
TEAM BUILDING 2020

TEAM BUILDING 2020

Năm 2020 là một năm khó khăn chung, thật may mắn chúng tôi đã có một năm rất 'có hậu'. Để táo tạo năng lượng chuẩn bị cho năm 2021, chúng tôi đã cùng...

  • 2071

Thông tin liên hệ