GIỚI THIỆU VÀ RA MẮT QUỸ SWEETGIVE

GIỚI THIỆU VÀ RA MẮT QUỸ SWEETGIVE

Trong tháng 10 năm 2020, tập thể Công ty SweetSoft đã thống nhất 100% thành lập Quỹ SweetGive nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ cộng động

Mục tiêu: Xây dựng quỹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng động.

Đối tượng: Các hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ trên địa bàn thành phố Nha Trang. Các hoàn cảnh do mỗi cá nhân hoặc tập thể đề xuất. 
Thời gian thực hiện: Hàng quý, tùy vào trường hợp và chương trình hành động nếu cần kinh phí lớn có thể  gia hạn thời gian thực hiện để thực việc chương trình hành động trọn vẹn hơn. 

Chương trình hành động:
- Khảo sát các đối tượng được đề xuất
- Đưa ra chương trình hành động thông qua ý kiến các thành viên để phù hợp với từng hoàn cảnh. 
- Từ chương trình hành động, đưa ra mức kinh phí phù hợp để thực hiện. 

Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện 1 chương trình hành động được trích từ quỹ đóng góp hằng tháng của mỗi cá nhân và từ số tiền công ty đối soát chi tương ứng với quỹ.

Một số quy định của GiveSweet:
- Hạn mức đóng góp (tối thiểu): 50.000 đồng/ 1 tháng/ 1 thành viên. Không giới hạn mức đóng tối đa. 
- Thời gian chốt quỹ: ngày 10 hàng tháng
- Các trường hợp đóng quỹ chậm sẽ đóng phạt 100% mức phí tối thiểu.
- Người phụ trách quỹ chịu trách nhiệm hằng tháng tổng kết mức đóng góp và công khai minh bạch. Sau đó thực hiện gửi số tiền đóng góp vào app Savy của TPBank, dưới hình thức tiết kiệm hàng tháng.

Thông tin tài khoản nhận tiền
Tên tài khoản: Lê Thị Hoàng Yến Nhi
Số tài khoản: 0342 7259 501
Tại Ngân hàng TP Bank Chi nhánh Nha Trang
Nội dung chuyển tiền: SweetGive-HoVaTen

Nội dung khác
LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG TÂM ĐỨC

LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG TÂM ĐỨC

Tôi sinh ra là một người con đất võ Bình Định nhưng vì trót yêu biển, trót yêu sự bình yên của mảnh đất xứ trầm nên hiện tại tôi đang sinh sống và làm...

  • 84
CẢM NHẬN VỀ QUỸ SWEETGIVE

CẢM NHẬN VỀ QUỸ SWEETGIVE

Em vô cùng cảm động trước tinh thần lá lành đùm lá rách của anh em trong công ty. Ngay sau khi nhận được lương tháng 10, việc đầu tiên em làm là đóng...

  • 249

Thông tin liên hệ