Member of Khanh Hoa IT Companies Club

Member of Khanh Hoa IT Companies Club

Member of Khanh Hoa IT Companies Club

Member of Khanh Hoa IT Companies Club

1,029 View

Trong buổi họp chính thức của Hội tin học Khánh Hòa vào ngày 09/7/2011, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các Doanh Nghiệp CNTT Khánh Hòa đã kết nạp SweetSoft là thành viên.

Câu lạc bộ các doanh nghiệp CNTT (IT Club): hoạt động từ tháng 8/2009 theo Quyết định thành lập số 28/QĐ-HTH của Hội tin học tỉnh Khánh Hòa. Các thành viên tập thể của Hội Tin học tham gia Câu lạc bộ để tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, trao đổi thông tin, hợp tác chuyên môn, cộng tác sử dụng nguồn lực cho mục tiêu kinh doanh của mỗi thành viên và cho các hoạt động của Hội. CLB sinh hoạt định kỳ vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần.Ngay sau khi thành lập và nhân dịp ra mắt, Câu lạc bộ đã tổ chức thành công giải Bóng đá mini ITcup lần thứ nhất năm 2009 trên sân cỏ nhân tạo với 15 doanh nghiệp thành viên tham gia. Hoạt động này đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm dành cho nhân viên các đơn vị thành viên của Hội. Ngoài IT club, năm 2010 từ sáng kiến của các giám đốc doanh nghiệp, Câu lạc bộ đã hình thành và tổ chức giải bóng đá B.IT cup dành cho lãnh đạo doanh nghiệp. Giải cũng trở thành hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ. Hiện nay, lực lượng của Câu lạc bộ không ngừng tăng trưởng. Câu lạc bộ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của Hội Tin học Khánh Hòa. Các thành viên của Câu lạc bộ là các hạt nhân chủ chốt trong mọi hoạt động của Hội. Một đặc điểm của Câu lạc bộ là có sự tham gia của nhiều đơn vị ở nhiều lãnh vực hoạt động khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu của Hội tin học.


Related Articles

Team Works make the Dream Works 2022 (Vinh Van Bay)
Team Works make the Dream Works 2022 (Vinh Van Bay)

On April 16-17, 2022 at Ninhvana Resort, Ninh Van Bay, we had fun and warm moments together after delays due to the epidemic.

1,412

Our new office from November 2022
Our new office from November 2022

From November 7, 2022, SweetSoft JSC moved its office to larger space at Block 10, Floor 12A – VCN Tower Building, 02 To Huu Street, VCN Urban Area,...

1,265

Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate
Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate

Hội tin học Khánh Hòa ra quyết định kết nạp SweetSoft là hội viên chính thức.

914