Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate

Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate

Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate

Official member of Khanh Hoa Information Technology Associate

913 View

Ngày 25/6/2011, thay mặt Hội Tin Học Khánh Hòa, ông Ngô Duy Khánh đã ký quyết định chính thức kết nạp Công ty SweetSoft vào Hội. SweetSoft được hưởng mọi ưu đãi, quyền lợi và tham gia các hoạt động hội với danh nghĩa Hội viên tập thể.

Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa là một tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-UB ngày 09/4/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tên gọi của Hội theo tiếng Anh là KhanhHoa Association for Information Communication Technology - viết tắt là KAICT.

Đại hội đầu tiên của Hội đã xây dựng Điều lệ hoạt động Hội và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 (2002-2007) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-UB ngày 02/7/2002. Đại hội lần thứ hai của Hội tổ chức ngày 7/12/2008 đã sửa đổi Điều lệ hoạt động Hội và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 (2008-2013) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 15/1/2009.

Thông tin thêm về Hội tin học Khánh Hòa: www.kaict.org.vn


Related Articles

Team Works make the Dream Works 2022 (Vinh Van Bay)
Team Works make the Dream Works 2022 (Vinh Van Bay)

On April 16-17, 2022 at Ninhvana Resort, Ninh Van Bay, we had fun and warm moments together after delays due to the epidemic.

1,412

Our new office from November 2022
Our new office from November 2022

From November 7, 2022, SweetSoft JSC moved its office to larger space at Block 10, Floor 12A – VCN Tower Building, 02 To Huu Street, VCN Urban Area,...

1,265

Member of Khanh Hoa IT Companies Club
Member of Khanh Hoa IT Companies Club

SweetSoft join Khanh Hoa IT Companies Club

1,029