NĂNG LỰC CỦA SWEETSOFT

NĂNG LỰC CỦA SWEETSOFT
Hiện tại, cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm:
  •  Ban giám đốc: 2 người (1 Giám Đốc Điều Hành và 1 Phó Giám Đốc)
  •  Ban cố vấn (không thường trực): 5 người (2 giảng viên đại học, 2 nghiên cứu sinh tại Mỹ, 1 Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ phần mềm)
  •  Quản lý dự án: 2 người (2 Giám Đốc Dự Án)
  •  Khối kỹ thuật: 10 người (2 thiết kế đồ họa, 8 lập trình viên)
  •  Khối kinh doanh: 2 người (2 nhân viên phát triển thị trường)
  •  Khối kế toán tài vụ: 2 người (1 kế toán trưởng, 1 kế toán viên)

Tất cả nhân viên kỹ thuật của SweetSoft đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, trong đó 80% có trên 3 năm kinh nghiệm.

Chứng chỉ quốc tế:

      

SweetSoft trang bị máy tính để bàn cho các nhân viên lập trình và máy tính xách tay cho cấp quản lý. Với cấu hình cao, bộ nhớ lớn, các thiết bị tại SweetSoft luôn đáp ứng tốt khi vận hành các hệ thống lớn, phức tạp, 100% máy được kết nối internet tốc độ cao qua đường truyền vô tuyến, hữu tuyến.

Hệ thống máy chủ cấu hình cao cùng đường truyền băng thông rộng bao gồm:
  • Máy chủ quản lý tài liệu, mã nguồn (Source Control Server): Microsoft Team System Foundation Server 2008 SP1 trên nền Windows Server 2008.
  • Máy chủ web (Web Server): Microsoft Internet Information Services 7 (IIS7) trên nền Windows Server 2008.
  • Máy chủ chứa dữ liệu (Database Server): Microsoft SQL Server 2005/2008 trên nền Windows Server 2008 32 bit và 64 bit.
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant