Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam
Thời gian triển khai
2013
Khách hàng
Asia Pacific Engravers Vietnam Co. Ltd.
Hệ thống phần mềm ERP quản lý tổng thể các bộ phận kinh doanh, nhân sự, sản xuất của công ty chuyên sản xuất ống đồng dùng trong in ấn.
Môi trường vận hành: web, internet
Công nghệ phát triển: hệ thống được lập trình và phát triển bằng công nghệ Microsoft ASP.NET trên nền.NET Framework 3.5.
Hệ cơ sở dữ liệu: mySQL 5.x 64 bit
Ngôn ngữ lập trình: C#, JavaScript, jQuery, HTML5

Form đăng nhậpForm hiển thị danh sáchForm quy trình làm việc


Các dự án khác

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Các sàn bất động sản, công ty đầu tư dự án bất động sản

OVERALL MANAGEMENT SOFTWARE COMPANY APE MALAYSIA

Asia Pacific Engravers Malaysia Co. Ltd.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Phòng Bảo Trợ Xã Hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quãng Ngãi

Thông tin liên hệ