Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam

Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam

Hệ thống phần mềm ERP quản lý tổng thể các bộ phận kinh doanh, nhân sự, sản xuất của công ty chuyên sản xuất ống đồng dùng trong in ấn.
Môi trường vận hành: web, internet
Công nghệ phát triển: hệ thống được lập trình và phát triển bằng công nghệ Microsoft ASP.NET trên nền.NET Framework 3.5.
Hệ cơ sở dữ liệu: mySQL 5.x 64 bit
Ngôn ngữ lập trình: C#, JavaScript, jQuery, HTML5

Form đăng nhậpForm hiển thị danh sáchForm quy trình làm việc


2.229 Lượt xem

Các dự án khác

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo