SWEETSOFT THỰC HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY TÍCH CỰC

SWEETSOFT THỰC HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY TÍCH CỰC
Tại SweetSoft, chúng tôi luôn thực hành và rèn luyện để phát triển tư duy tích cực cho công việc và cuộc sống. Chúng tôi là các Sweeter!

Mỗi người đều có một nhìn nhận khác nhau về các thực hành và rèn luyện tư duy tích cực. Dưới đây là các nhìn nhận của một số Sweeter thông qua mô hình mindmap.Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant