Công ty Phúc Thành

Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Phúc Thành được thành lập ngày 03/11/2007 với sự ký quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị, thi công xây lắp. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, Phúc Thành đã trở thành một công ty vững mạnh hoạt động theo mô hình công ty TNHH. Vốn điều lệ quy mô 1.200 tỷ đồng.
Trang chủ:

640 Lượt xem

Các dự án khác

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn