Khu công nghiệp Suối Dầu

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (Sudazi) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định uy tín thương hiệu đồng thời tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Suối Dầu do Sudazi làm Chủ đầu tư luôn xứng đáng là Khu công nghiệp hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa về quy mô, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ...

Trang chủ


Trang Dịch vụ

870 Lượt xem

Các dự án khác

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn