Luật sư Vũ Như Hảo

Luật sư Vũ Như Hảo

''Chúng ta đang sống trong một 'thế giới phẳng', phẳng trong cả phạm vi kinh doanh và cả phạm vi luật pháp, đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia AFTA và không lâu nữa là TPP. Trong thế giới càng ngày càng trở lên phẳng như vậy thì Website sẽ là công cụ hữu ích để Doanh nghiệp của bạn tham gia sân chơi này. Tuy nhiên, không phải Doanh nghiệp có website là làm được điều đó mà bạn cần phải có Website chuyên nghiệp. Để hiểu Website chuyên nghiệp là gì, tôi - một Luật sư đã tìm thấy ở SweetSoft.''

79 Lượt xem

Các dự án khác

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan