Viện nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản 3

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, khai thác thủy sản; chế biến thủy sản thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Một số hình ảnh website Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản

Trang chủ


Trang bài viết

1.517 Lượt xem

Các dự án khác

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á