Website Công viên du lịch Yangbay

Yang Bay theo cách gọi của người dân tộc Raglai có nghĩa là “Thác Trời”. Thác nằm trong khu vực buôn Y Bay. Từ Nha Trang theo đường đến huyện Khánh Vĩnh, còn 4km tới thị trấn thì gặp xã Sông Cầu, theo con đường rẽ trái tiếp tục đi gần 5km nữa thì đến thác. Cũng có thể đi băng qua xã Diên Thọ, qua Nhà máy Nước khoáng Đảnh Thạnh để đến với Yang Bay.

Website giới thiệu các loại hình giải trí, dịch vụ của Công viên du lịch Yang Bay, Khánh Hòa
Website đang hoạt động tại địa chỉ: http://yangbay.khatoco.com

Trang chủ


Trang thông tin

523 Lượt xem

Các dự án khác

Website Khoáng Nóng I-resort

Website Khoáng Nóng I-resort

Website Khoáng Nóng I-resort

Website EasyRiderTrips.vn

Website EasyRiderTrips.vn

Website EasyRiderTrips.vn

Website E-Land 4 Seasons

Website E-Land 4 Seasons

Website E-Land 4 Seasons

Website Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Website Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa

Website Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa