Website Indochine Nha Trang

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang được thành lập vào tháng 7/2017 với các phòng ban: Phòng Kế toán, P.HCNS, P.Kinh Doanh, P.Kế Hoạch-Đấu Thầu-Vật Tư, Ban QLDA, QL Thiết Kế.

Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, có chuyên môn đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Đồng thời cũng quan tâm đến các chế độ phúc lợi xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất - tinh thần của người lao động. Thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực như: Tổ chức các buổi liên hoan, team building tạo không gian cho nhân viên giao lưu với nhau vào các ngày lễ như ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Noel... công ty đã và đang tạo dựng nên một ngôi nhà Đông Dương đoàn kết, văn minh, phát triển và là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ công nhân viên.

Hình ảnh của website Indochine Nha Trang
Trang chủ

651 Lượt xem

Các dự án khác

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Lunar Lounge

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty GTO Media

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Công ty Diamond Bay Holidays

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn

Website Mắm Châu Sơn