Website Khatoco.com

Thiết kế lại website đang hoạt động của Tổng Công Ty Khánh Việt – Khatoco trên nền tảng .NET Nuke 4. Với số lượng bài viết lớn, nội dung nhiều có từ năm 2009. SweetSoft thực hiện thiết kế 4 giao diện mẫu để Cty Khatoco chọn 1 mẫu, SweetSoft kết hợp với phòng IT của Cty Khatoco thực hiện lắp ráp, cài đặt giao diện mới vào website.

Trang chủ:


Click để xem toàn bộ website

82 Lượt xem

Các dự án khác

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan