Website tin tức tài chính VCOM

Website tin tức tài chính VCOM

Khách hàng: Cty VCOM, Tp.HCM, Việt Nam

 - Website cung cấp thông tin đầu tư tài chính. Cung cấp tin tức, tin vắn, video, economic calendar, các bảng giá cập nhập động theo web service.
 - Hệ thống quản lý nội dung được thiết kế và xây dựng trên nền ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 hỗ trợ “fulltext search index”, phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng bao gồm cơ chế giám sát xuất bản thông tin.
 - Trang tin hỗ trợ SEO (Search Engine Optimization), hỗ trợ tính năng “cache” nhằm giảm tải cho máy chủ khi có lượng truy cập lớn.

Trang chủ:


Trang nội dung:


Click để xem toàn bộ website

81 Lượt xem

Các dự án khác

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan