Website VCB SI (Vietcombank Securities Info)

Khách hàng: Vietcombank, Tp.HCM, Việt Nam

 - Hệ thống cập nhập thông tin chứng khoán cho Công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng Vietcombank.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Framework 2.0, SQL Server 2005.
 - Hệ thống được phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng bao gồm cơ chế giám sát xuất bản thông tin.

Trang chủ:


Click để xem toàn bộ website

30 Lượt xem

Các dự án khác

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel