Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật
SweetSoft hân hạnh được chung tay hiện đại hóa bộ máy hành chính thông qua 'Hệ thống quản lý cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho người khuyết tật' sắp đi vào hoạt động. Sắp tới đây tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các chuyên viên phụ trách LĐTBXH sẽ ứng dụng hệ thống này thay cho việc làm thủ công, bảng tính Excel cực nhọc. Hệ thống được phát triển nên trền tảng điện toán đám mây nền web, được cài đặt trên trung tâm dữ liệu của tỉnh; các chuyên viên chỉ cần một thiết bị có kết nối internet để có thể truy cập và sử dụng hệ thống này.

Thời gian triển khai:
2014
Khách hàng:
Sở LĐ-TB-XH Tỉnh Khánh Hòa
Xem website
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant