Viện kinh tế môi trường Đông Nam Á

EfD-Vietnam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development - EfD) trên toàn cầu nằm trong một mạng lưới quốc tế các viện chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative).

EfD-Vietnam được quản lý bởi Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (Economy & Environment Partnership for Southeast Asia - EEPSEA) tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City - UEH).

Một số hình ảnh của website EfD-Vietnam

Trang chủ


Trang bài viết

890 Lượt xem

Các dự án khác

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Website Múa rối nước nha trang

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Website Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017